Årsredovisningar

Om du driver ett aktiebolag så ska bolaget ska upprätta en årsredovisning och aktieägarna ska fastställa räkenskaperna på en årsstämma senast sex månader efter räkenskapsåret utgång. Årsredovisningen ska sändas till Bolagsverket och anledningen är att aktierna i ett aktiebolaget är ett värdepapper, dvs ett finansiellt instrument och alla ska kunna ta del av hur det går för bolaget, både intressenter och kunder, leverantörer, banker och samarbetspartners. Aktiebolaget är också skattskyldigt och ska lämna en inkomstdeklaration.

Vi hjälper dig med bägge dessa saker, även du som kanske sköter den löpande redovisningen själv, är välkommen.

Vår ambition är att vara snabba och kostnadseffektiva!